Bildung.City, Amsterdam-Duivendrecht  |  12 mei 2016


13.30 uur inloop met koffie en thee

14.00 uur Welkomstwoord en opening dagvoorzitter
Sonja van Rooijen, senior wetenschappelijk medewerker reïntegratie, Trimbosinstituut

14.15 uur Een korte feestrede bij 25 jaar Participatie en Herstel
Jos Dröes, psychiater n.p., Stichting Rehabilitatie ‘92, Hoofdredacteur a.i. Participatie en Herstel

14.20 uur Enik Recovery College - Waarde van Peer Support 
Ton Verspoor, coördinator, Enik Recovery College – Lister en Daphne Rijerse, Communicatie- & beleidsmedewerker, Enik Recovery College
Enik is een Recovery College gerund door peers. Leren en reflecteren staan centraal: in het collegeprogramma staan zelfhulpgroepen, cursussen en trainingen. Enik biedt een hoopvolle omgeving waar mensen betekenis kunnen geven aan datgene hen is overkomen, richting kunnen geven aan hun leven en met elkaar ervaringskennis kunnen ontwikkelen en delen. Ton Verspoor vertelt over werkzame factoren waardoor mensen zichzelf kunnen (her)vinden en hun weg in de samenleving. 

14.55 uur Van therapeutische benadering naar educatieve opstelling
Margreet Diks-van Heumen, Directeur Markieza
Gespecialiseerde diagnostiek en behandeling blijven belangrijk. Zij vormen slechts een beperkt onderdeel van wat vanuit GGZ of welzijnsorganisaties wordt aangeboden. Daarnaast is een veel sterkere educatieve inbreng nodig. Deze inbreng ontwikkelt het eigen kracht model door het leren van vaardigheden die herstel ondersteunen en het zelfbeeld en zelfvertrouwen opbouwen. De herstel-georiënteerde educatieve aanpak biedt nieuwe mogelijkheden, waarbij de inzet van ervaringsdeskundigen niet kunnen ontbreken. Met deze presentatie willen Ivy Veira en Christ Wesenbeek ervaringen uitwisselen om van elkaar te kunnen leren.

15.30 uur Pauze 

16.00 uur Methodiek ‘Halen én brengen’ 
Sonja Visser, initiatiefnemer en directeur, St. Zelfregiecentra NL
Zelfregiecentrum Venlo en Zelfregiecentrum Weert zijn voor iedereen toegankelijk. Niet de zorgvraag, indicatie, zorgleefplan, diagnose of de pgb geven toegang. Iedereen kan zelf kiezen met welke vraag of welk idee hij/zij wil komen. De zelfregiecentra zijn geschikt gemaakt voor mensen met psychische en/of psychosociale kwetsbaarheden of problemen. Sonja Visser vertelt over de methodiek ‘Halen én brengen’ en hoe er samen met de bezoekers een palet aan participatie- en herstelmogelijkheden ontstaat binnen een zelfregiecentrum. De methodiek/werkwijze kent een aantal belangrijke kenmerken die zullen worden uitgediept.

16.45 uur Epiloog en mogelijkheid voor vragen en discussie
Tom Heywegen, ervaringswerker SMO Traverse / Herstel docent bij RINO Groep 
 
16.45 uur Afsluiting en borrel