Bildung.City, Amsterdam-Duivendrecht  |  12 mei 2016

Herstelacademies ggz en welzijn

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het tijdschrift ‘Participatie en Herstel’ organiseert SWP i.s.m. de redactie van het tijdschrift een symposium/studiemiddag over herstelondersteunende initiatieven, waaronder de zgn. herstelacademies.

Herstelacademies en zelfregiecentra stellen mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen in staat om inzicht te verwerven in hun eigen individuele wensen en mogelijkheden. En hoe je hier aan tegemoet kan komen. Deze op het individu toegespitste ondersteuning bevordert naast de gebruikelijke zorg- en welzijnsarrangementen, herstel en maatschappelijke participatie.

Er zijn momenteel veel locale initiatieven op dit gebied. Tijdens het symposium wordt een aantal inhoudelijk uitgelicht. Daarnaast worden de herstelinitiatieven met elkaar vergeleken, wat zijn de overeenkomsten en waarin verschillen ze van elkaar?

Een drietal sprekers vanuit initiatieven gelieerd aan de ggz, welzijn en cliëntenbelang, krijgen het woord. Aandachtspunten zijn onder meer:

  • Wel of geen herstelacademie? Op welke wijze wordt dit vorm gegeven? Hoe komt herstelondersteuning tot uitdrukking?
  • Wat zijn de uitgangspunten van de herstelacademie? Wat zijn de kernactiviteiten?
  • Waarom zijn de initiatieven herstel bevorderend en wat zijn werkzame factoren?
  • In welke mate zijn de initiatieven cliëntgestuurd?
  • Welke rol hebben de ervaringsdeskundigen?
  • In welke mate voelen ervaringsdeskundigen zich onafhankelijk en zijn zij onafhankelijk van de instellingen die hen sponsoren?

Sonja van Rooijen, senior stafmedewerker van het Trimbosinstituut, lid van de redactie en oud hoofdredacteur van ‘Participatie en Herstel’ zal de bijeenkomst voorzitten.

Programma:
De ontvangst op 12 mei is vanaf 13:30 uur, het programma start om 14:00 uur en biedt drie plenaire inleidingen. Op de programmapagina treft u nadere meer informatie en toelichting. 

Locatie:
Dit symposium wordt gehouden bij Bildung.city te Amsterdam-Duivendrecht (Spaklerweg 79, 1114 AE). Ga voor meer informatie en route beschrijving naar de locatiepagina.

Deelnamekosten:
Het tarief voor deelname aan deze inspirerende middag bedraagt € 99,00 excl. BTW, dit is inclusief congresmateriaal, consumpties en borrel na afloop.

Kortingen:
Abonneekorting: voor abonnees op het tijdschrift Participatie en Herstel; van mensen met psychische aandoeningen en psychosociale beperkingen geldt een korting van €30,00. Voor hen bedraagt deelnametarief van € 69,00 excl. BTW. Voorwaarde is opgave van uw abonneenummer, dat hebben wij nodig om uw korting te kunnen verwerken. Per abonneenummer wordt er voor één persoon korting aangeboden. Het nummer kunt u vinden op de adresdrager op de seal van het tijdschrift.
Meerpersoonskorting: bij meerdere inschrijvingen vanuit één organisatie geldt meerpersoonskorting. Eerste deelnemer betaalt 100%, de tweede inschrijving krijgt 5% korting en de derde en alle volgende inschrijvingen krijgen 10% korting op congresdeelname. Voorwaarde is dat het factuuradres voor alle deelnemers gelijk is. 

Aanmelden:
Voor dit symposium kunt u zich vooraf online aanmelden via de website, u ontvangt van ons daarvoor een factuur. Op uw inschrijving zijn de algemene voorwaarden van Logacom van toepassing.